Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Ώρα για αιτήσεις για εισαγωγή στο ΠΣΠΑ


 Αγαπητοί γονείς, η πύλη της ΔΕΠΣ για αιτήσεις εισαγωγής στα Πειραματικά άνοιξε! Οι γονείς των παιδιών της ΣΤ Δημοτικού που θα συνεχίσουν στο Πειραματικό αυτοδίκαια και εκτός διαδικασία κλήρωσης καθώς και όσοι θέλουν να σμμετέχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία κλήρωσης, πρέπει να 'μπουν' στο link και να συμπληρώσουν αιτήσεις!

https://www.iep.edu.gr/pps/