Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΠΤα αναρτώμενα θέματα που προτείνουν οι επιμέρους Επιτροπές Θεμάτων της ΔΕΠΠΣ παρουσιάζουν ενδεικτικά άξονες αξιολόγησης δεξιοτήτων-γνώσεων που συγκροτούν τη δοκιμασία/τεστ στην οποία θα υποβληθούν οι  μαθητές/τριες  για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο και Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο αντίστοιχα. Η ερευνητική προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των προτεινόμενων θεμάτων συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν αναρτήσεις επί πλέον θεμάτων.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί, όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση

Γι’ αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη εν λόγω δοκιμασία. Όσα ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από  τη φοίτησή  τους στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο αρκούν για τη επιτυχή συμμετοχή τους.

Η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων Πειραματικών Σχολείων
http://blogs.sch.gr/depps/endeiktika/

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Οι προσφυγές μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ε. (18/04/2013) για την εκδίκαση των προσφυγών αναίρεσης, διημείφθησαν τα εξής:

Κατ’ αρχάς οι τοποθετήσεις των δικηγόρων μας εστιάστηκαν στο αμιγώς νομικό ζήτημα – ως άλλωστε έπρεπε, δεδομένου ότι το εν λόγω Δικαστήριο αυτό ακριβώς εξετάζει – και ανέπτυξαν τα ζητήματα επαρκέστατα στον δεδομένο χρόνο. Οι βασικοί άξονες ήταν οι εξής:

Το απαιτούμενο Φ.Ε.Κ. για τον ορισμό των θέσεων των εισακτέων στα Γυμνάσια και Λύκεια δημοσιεύτηκε στις 19 Μαρτίου, με ημερομηνία υπογραφής την 14Η Μαρτίου, ενώ δηλαδή είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Επ’ αυτού ο δικηγόρος του Υπουργείου απήντησε – αναγινώσκοντας διάφορες παραγράφους διαφορετικών άρθρων του νόμου - πως νομικά δεν τίθεται ζήτημα και καλύπτεται τούτο από την περιγραφή των αρμοδιοτήτων της ΔΕΠΠΣ. Για το πρωθύστερο της δημοσίευσης παρ’ όλο που ρωτήθηκε και από το Δικαστήριο το αντιπαρήλθε.

Οι όροι εξέτασης δεν είναι ισότιμοι και ισόνομοι για όλους, δεδομένου ότι κάθε Σχολείο διδάσκει διαφορετικά τα μαθήματα και πολλάκις – τουλάχιστον σήμερα – υπάρχει διαφορά μεταξύ διδακτέας και διδαχθείσας ύλης ακόμη και μεταξύ των Πειραματικών. Πολλά δε Σχολεία ήδη αναγκάζονται να λειτουργήσουν σε φροντιστηριακή βάση ώστε οι διδάσκοντες να μην φορτωθούν το βάρος ενδεχόμενης αποτυχίας. Τα δε ιδιωτικά κατά κόρον. Ο δικηγόρος του Υπουργείου αντιπαρήλθε πλήρως το συγκεκριμένο ζήτημα δίνοντας μία απάντηση συνολική την οποία θα αναφέρω παρακάτω.

Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει σε ένα σχολείο και προσδοκούν να τελειώσουν τα παιδιά απ’ αυτό. Η δε ενδεχόμενη αποτυχία τους δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα στα ίδια πέραν του διαδικαστικού ζητήματος ότι στις πλείστες των περιπτώσεων οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν Σχολείο καθώς εκείνα της γειτονιάς τους έχουν κλεισμένες τις θέσεις. Και αυτό ο δικηγόρος του Υπουργείου το αντιπαρήλθε εντάσσοντάς το στην συνολική απάντησή του.

Ο ρόλος των Πειραματικών αλλάζει εκ βάθρων. Μέχρι σήμερα σε ένα τυχαίο και κατ’ επέκτασιν αντικειμενικό δείγμα της κοινωνίας οι φοιτητές δοκιμάζουν νέα εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία κατόπιν διαχέονται σ’ όλη την εκπαίδευση. Με τη νέα διαδικασία τούτο καταργείται στην πράξη και επιπλέον ζητούμε από αυτά τα παιδιά να εξεταστούν προκειμένου να συνεχίσουν σ’ αυτό το Σχολείο που ο νόμος δεν καταργεί τον πειραματικό χαρακτήρα του. Και αυτό ο δικηγόρος του Υπουργείου το αντιπαρήλθε εντάσσοντάς το στην συνολική απάντησή του.
Οι όροι μιας διαγωνιστικής διαδικασίας δεν είναι σαφείς εκ των προτέρων και η ύλη μη δεδομένη. Ενώ σε κάθε τέτοιο διαγωνισμό οι όροι είναι όχι μόνο σαφείς αλλά και συνήθως συνοδεύεται από αντίστοιχο κανονισμό. Και αυτό ο δικηγόρος του Υπουργείου το αντιπαρήλθε εντάσσοντάς το στην συνολική απάντησή του.
Δεν υπάρχει εύλογη μεταβατική περίοδος για μικρά παιδιά όταν σε ενηλίκους κάτι τέτοιο προβλέπεται. Και αυτό ο δικηγόρος του Υπουργείου το αντιπαρήλθε εντάσσοντάς το στην συνολική απάντησή του.

Και τώρα το ωραίο! Η συνολική απάντηση. Ακούσατε! Ακούσατε!
Μέχρι σήμερα οι διαδικασίες των κληρώσεων δεν διασφάλιζαν ένα άριστο Σχολείο, πράγμα που είναι ο στόχος αυτού του νόμου.

Επιπλέον όσα παιδιά μπαίνουν με κλήρωση στην ουσία – και γι αυτό προσφεύγουν οι γονείς – θέλουν να τελειώσουν στο ίδιο Σχολείο «βολεμένοι και κατόπιν να βρούνε δουλειά με το γνωστό τρόπο που αυτό γίνεται στην Ελλάδα», υπονοώντας σαφώς πως αυτό που θέλουμε ως γονείς δεν είναι ισονομία αλλά να βολέψουμε τα δικά μας παιδιά αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα και ένα καλύτερο αύριο στην παιδεία την οποία ο λόγω νόμος σκοπεύει να αναβαθμίσει ριζικά και μάλιστα επί τα βελτίω!!!

Λυπούμαι που δεν μπορώ να αναλύσω την τοποθέτηση της ετέρας των δικηγόρων του Υπουργείου καθώς αποσπασματικά άκουσα κάποια κομμάτια της αγόρευσής της. Υποθέτω όμως ότι κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος.

Εκτιμώ πως παρ’ όλο που η ακροαματική διαδικασία δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας σε μία τέτοια διαδικασία, παίζει όμως ένα σημαντικό ρόλο στην γενική εντύπωση που σχηματίζουν οι δικαστές για την υπόθεση, τις εντυπώσεις τις κερδίσαμε. Άλλωστε και ο Πρόεδρος της σύνθεσης – πράγμα σπάνιο – υπέβαλλε, αν θυμάμαι καλά, δύο ερωτήσεις στους εκπροσώπους του υπουργείου και δίνοντας τους το λόγο συνόψισε, θα έλεγα, υπέροχα τις θέσεις μας.

Η θέση του εισηγητή, παρ’ όλο που δεν ανακοινώνεται – απλή περιγραφή της υπόθεσης κάνει στο ακροατήριο – προέκυπτε από την εισήγησή του ότι ήταν μάλλον θετική υπέρ των θέσεών μας. 
Αυτά βέβαια που μας έλεγε ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΠΣ περί «τράπεζας θεμάτων» και πράσινα άλογα ούτε καν αναφέρθηκε μαζί με όλα τα υπόλοιπα «πράσινα άλογα» που κατά καιρούς μας έλεγαν.

Εν κατακλείδι φρονώ πως η εν γένει παρουσία μας, μέσω των δικογράφων μας δηλαδή, είναι επαρκέστατη για να κερδίσουμε την υπόθεση. Αυτό βεβαίως επ’ ουδενί διασφαλισμένο είναι καθώς ένα Δικαστήριο είναι πάντα Δικαστήριο συν το γεγονός ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος «άνωθεν» παρεμβάσεων και πιέσεων.


Ευχαριστούμε θερμά το Φώτη Βασιλάκο για την ακριβή καταγραφή των τεκτενόμενων. 

ΣτΕ: Αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τον τρόπο εισαγωγής στα πειραματικά σχολεία

Οι αιτήσεις 16 Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από διάφορες περιφέρειες της χώρας, καθώς και περίπου 360 γονέων, οι οποίοι ζητούν να ακυρωθεί ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014, συζητήθηκαν σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή των μαθητών στα πειραματικά σχολεία, τα οποία μετονομάστηκαν σε «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» δεν γίνεται, πλέον, με κλήρωση, αλλά με εξετάσεις (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων) και σύμφωνα με το νέο καθεστώς οι μαθητές των πρότυπων δημοτικών σχολείων θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πρότυπο γυμνάσιο.

Ειδικότερα, οι Σύλλογοι Γονέων ζητούν να ακυρωθεί η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πειραματικών Σχολείων, με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία για το ερχόμενο σχολικό έτος 2013-2014.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, αφού ο εισηγητής ανέπτυξε τα νομικά προβλήματα που ανακύπτουν, οι δικηγόροι των συλλόγων και των γονέων, τόνισαν ότι η επίμαχη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πειραματικών Σχολείων είναι ευθέως αντίθετη στη συνταγματική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, η οποία υποχρεώνει τον νομοθέτη να τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Και αυτό γιατί οι μαθητές έχουν εισαχθεί στα σχολεία αυτά πριν την ψήφιση του νόμου του Ν. 3966/2011, ο οποίος επέφερε τις αλλαγές στα πρότυπα πειραματικά σχολεία και εύλογα προσδοκούσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο σχολείο που φοιτούσαν.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των γονέων ωστόσο, η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αιφνιδιάζει όλους τους γονείς, τα παιδιά των οποίων είχαν εγγραφεί στα πειραματικά σχολεία με την πεποίθηση ότι θα αποφοιτούσαν με το προγενέστερο καθεστώς.  

Οι συνήγοροι των γονέων επεσήμαναν ακόμη ότι με την επίμαχη απόφαση παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, ενώ, ταυτόχρονα η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη, καθώς δεν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ο νόμος 3966/2011 για παρόμοια θέματα προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης και όχι την έκδοση απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Δημοσίου υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι η Διοικούσα Επιτροπή Πειραματικών Σχολείων έχει ευρείες αρμοδιότητες, οι οποίες αντλούνται από τον νόμο. Ακόμη, επεσήμαναν ότι η Διοικούσα Επιτροπή έχει, από το νόμο, δικαίωμα να καθορίζει εάν και πότε θα γίνουν οι εξετάσεις των μαθητών.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.
Έξω από το δικαστικό μέγαρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου συγκεντρώθηκαν περίπου 200 μαθητές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πρότυπα πειραματικά σχολεία.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τι έγραψε ο ΤΥΠΟΣ:

http://www.pheme.gr/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΒΑΖΑΑR


Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 20/04/2013 και ώρα 10:00-19:00 θα πραγματοποιηθεί, στο χώρο του σχολείου, ένα παιδικό πασχαλινό bazaar. Τα έσοδα θα διατεθούν για τα έξοδα της σχολικής γιορτής που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της σχολικής περιόδου.

Στο bazaar θα υπάρχει συμμετοχή των παιδιών αλλά και δυνατότητα συμμετοχής των γονέων τους.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Η συμμετοχή παιδιών στο bazaar περιλαμβάνει:
α) Χειροτεχνίες-πασχαλινές δημιουργίες (λαμπάδες, σουπλά, καραβάκια, πουλιά, βιβλία με παιδικές ιστορίες,  πήλινα με παραδοσιακά μοτίβα κλπ ) που θα είναι φτιαγμένες από τα ίδια τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ωρών της απασχόλησης. Θα πουληθούν από τα παιδιά την ημέρα του bazaar.
β) Δημιουργία αφίσας  από τα παιδιά της Β’ δημοτικού σε συνεργασία με τη δασκάλα τους κα Καλλιρρόη Παπαναστασοπούλου.
γ) Συμμετοχή σε πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων.

2) Η συμμετοχή των γονέων στο bazaar περιλαμβάνει την προσφορά των παρακάτω:
α) Λιχουδιές (κέικ, κουλουράκια, τσουρέκια, γλυκά, μπόμπες, τυροπιτάκια, τάρτες, πίτες, κεφτεδάκια κλπ) για να γεμίσουμε το μπουφέ μας. Τα φαγώσιμα θα πρέπει να μας τα φέρετε την ημέρα του bazaar (δεν θα έχουμε πιάτα και πιρούνια). Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου του μπουφέ θα θέλαμε να γράψετε σε ένα χαρτί τη λιχουδιά που σκέφτεστε να προσφέρετε το όνομα και την τάξη του παιδιού ώστε μέχρι την Τρίτη 16/04 να το δώσει το παιδί σας στην κα Γραμματικάκη.
β) Γλυκίσματα (Mαρμελάδες, κουλουράκια, μπισκότα, σοκολατάκια, τσουρέκια, κλπ). Θα πρέπει να είναι συσκευασμένα με σελοφάν ή σε βαζάκια ώστε να τα αφήσετε εσείς ή το παιδί σας μία μέρα πριν από το bazaar (Παρασκευή 19/04, 8:15-14:00)  στην κα Γραμματικάκη.
γ) Αντικείμενα (ρούχα, παιχνίδια, βιβλία και ότι άλλο μπορείτε να προσφέρετε). Θα πρέπει να τα αφήσετε εσείς ή το παιδί σας μία μέρα πριν από το bazaar (Παρασκευή 19/04, 8:15-14:00) στην κα Γραμματικάκη. Παρακαλούμε να είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορέσουν να πωληθούν και να βρουν εύκολα την θέση τους σε νέα χέρια και σε νέα σπίτια.

Παράκληση ότι προσφέρετε την Παρασκευή να τα βάλετε προσεκτικά σε στέρεες τσάντες και να σημειώσετε απ’ έξω το περιεχόμενο.
Το bazaar θα είναι ανοιχτό. Μπορείτε να καλέσετε συγγενείς και φίλους.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο: Varvara.Christopoulou@gmail.com.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ


Στη σημερινή συνεδρίαση του Σ.Τ.Ε. για την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, διημείφθησαν τα εξής:

Εκ μέρους του Υπουργείου εμφανίστηκε ένας νομικός της νομικής υπηρεσίας ο οποίος ως μόνο αποδεικτικό στοιχείο εμφάνισε κάποιες εγκυκλίους της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Επίσης εμφάνισε ένα Φ.Ε.Κ. με ημερομηνία 19/3/2013 το οποίο ρύθμιζε τα θέματα  που είχαν αποφασιστεί μέχρι 14/3/2013. 

Σε ερώτηση του Προέδρου γιατί συμβαίνει αυτό το πρωθύστερο απήντησε πως ούτως ή άλλως οι γονείς το γνώριζαν. Στην επανάληψη της ερώτησης πώς το γνώριζαν επίσημα πέραν των ανεπισήμων ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων απλώς δεν απήντησε. Επίσης δεν απήντησε στο γιατί δεν προσκόμισαν τις προτάσεις –απαντήσεις του Υπουργείου στην έννομη προθεσμία και στο γιατί το Φ.Ε.Κ. δημοσιεύτηκε μετά την έγκλιση του Σ.Τ.Ε.

Στην ερώτηση πώς είναι δυνατόν μέσω του Φ.Ε.Κ. να εξουσιοδοτεί η Δ.Ε.Π.Π.Σ. το Υπουργείο (!!!) αντί του αντιθέτου να ρυθμίσει διάφορα θέματα εκκρεμή μέσω εγκυκλίων που θα εκδοθούν επίσης δεν απήντησε. Όπως και στο γιατί δεν έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι.

Γεγονός είναι ότι το εν λόγω Φ.Ε.Κ. ρυθμίζει κάποια από τα ζητήματα που είχαμε θέσει κατά καιρούς στους αρμόδιους φορείς ως συλλογικά όργανα αλλά σαφώς εκπροθέσμως.

Επίσης στην ερώτηση του Προέδρου πώς προσδιορίστηκαν οι θέσεις εισακτέων απήντησε πως τις όρισαν τα Ε.Π.Ε.Σ. Όταν του τονίστηκε ότι ο νόμος προβλέπει να τις αποφασίζει η Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν απήντησε. Επίσης δεν απήντησε πώς ορίστηκαν οι ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και τα δικαιολογητικά χωρίς να έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ.

Σε ότι αφορά την ίση μεταχείριση στην διαδικασία εκπαίδευσης στα σχολεία η  επίσημη θέση του Υπουργείου ήταν πως σε όλα τα σχολεία γίνεται το ίδιο μάθημα (!!!) Στην παρατήρηση του δικηγόρου μας ότι διαφορές υπάρχουν ακόμα και μεταξύ των καθηγητών στο ίδιο σχολείο που μετετράπη σε ερώτηση από τον Πρόεδρο είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Επίσης είπε ότι οι αντιρρήσεις αυτές είναι κατευθυνόμενες από συγκεκριμένους χώρους και πως δεν είναι η μαθητική κοινότητα που διαμαρτύρεται αλλά συγκεκριμένα συμφέροντα.
Στην παρατήρηση ότι η Ο.Λ.Μ.Ε., οι σύλλογοι Γονέων και τα μαθητικά Συμβούλια ΕΙΝΑΙ η μαθητική κοινότητα απέφυγε εκ νέου να απαντήσει.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΕΙ συμπερασματικά μπορώ να πω ότι παρά την θετική εισήγηση ως προς την προσφυγή μας του εισηγητού, θα περιμένουν την κανονική εκδίκαση της υπόθεσης στις 18/04/2013 ώστε να δουν πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία. Διότι εάν αυτή άπτεται και άλλων θεμάτων ήτοι σύνταγμα, κατάργηση εν γένει του νόμου κλπ, τότε θα χρησιμοποιήσουν τα ασφαλιστικά μέτρα ως μαξιλάρι ασφαλείας ώστε αν η οριστική απόφαση τραβήξει σε βάθος χρόνου να έχουν κάποιο όπλο είτε θετικό είτε αρνητικό ως προς την προσφυγή μας.

Πάντως είναι φανερό ότι αναγνωρίζουν το επείγον του θέματος δεδομένου ότι τις προτάσεις και τις νέες προσφυγές που καταθέσαμε χθες και σήμερα τις όρισε να συνδικαστούν στις 18 τρέχοντος. Επίσης έδωσε την δυνατότητα εντός δεκαημέρου να κατατεθούν προτάσεις (πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για το συγκεκριμένο όργανο). 

Με αυτήν την εκτίμηση συμφωνεί και ο Χατζηφώτης.
                                                                         

ΕΓΙΝΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σήμερα συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα της υπόθεσής μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Άκουσαν προσεκτικά τους δικηγόρους και των 2 πλευρών και έγινε εκτενής συζήτηση επί του θέματος. 

Δεν βγήκε απόφαση γιατί οι δικαστές του ΣΤΕ θέλουν -επειδή είναι κοντά η δίκη- να ακούσουν όλες τις καταθέσεις , να μελετήσουν όλες τις προσφυγές στις 18/4 και μετά να αποφασίσουν.

Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι εκεί, εξω από το ΣΤΕ στις 18/4 στις 9 το πρωί. Να γίνει μεγάλη κινητοποίηση και να κλείσουμε την Πανεπιστημίου!