Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΠΑΤΕ;


ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ   

ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ1.   2ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ
2.   Π. Π. Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3.   Π. Π. Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
4.  Π.Π.Γ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
5.  Π. Π. Γ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ
6.  Π. Π. Γ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
7.  2ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
8.  1ο  Π. Π. Γ. ΑΘΗΝΑΣ
91ο Π. Π. Γ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
10.  Π. Π. Γ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
11.  Π. Π. Γ.  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
12.  Π.Π.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ενιαίο)
13.  Π. Π. Σ.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ενιαίο)
14.  ΜΕΙΚΤΟ Π. Π. Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
15.  Π.Π.Γ. ΠΑΤΡΩΝ

                ΠΡΟΣ:
1) Υπουργό Παιδείας & Θρησκ/των,  Πολιτισμού & Αθλητισμού
     κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο
2) Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκ/των, Πολιτισμού & Αθλητισμού
     κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου                                                            3) Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου  Παιδείας & Θρησκ/των,
    Πολιτισμού & Αθλητισμού,   κ. Αθανάσιο Κυριαζή
4) Πρόεδρο της ΔΕΠΠΣ,  κ. Γεώργιο Καλκάνη
Ανοικτή Επιστολή,

Αξιότιμε  Υπουργέ, κ. Αρβανιτόπουλε,
Αξιότιμε Υφυπουργέ, κ. Παπαθεοδώρου,
Αξιότιμα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ),

Ως εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων των Προτύπων Πειραματικών Γυμνασίων (ΠΠΓ), σας απευθύνουμε την παρούσα Ανοικτή Επιστολή καταθέτοντας συγκεκριμένους προβληματισμούς και επισημάνσεις, σε σχέση με τα προτεινόμενα ενδεικτικά θέματα της ΔΕΠΠΣ για την εξέταση/διαγωνισμό που αφορά στην εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (ΠΠΣ).

1.     Τα προτεινόμενα θέματα δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση τεστ δεξιοτήτων, όπως τουλάχιστον είχε προαναγγελθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αντιθέτως, συνιστούν κλασικά και μάλλον δύσκολα θέματα γνώσεων, επιπέδου Γυμνασίου. Κάποια μάλιστα από αυτά ήδη υπήρχαν στο διαδίκτυο, χωρίς να χαρακτηρίζονται ως τεστ δεξιοτήτων. 

2.     Τα προτεινόμενα θέματα απαιτούν σοβαρή μελέτη και προετοιμασία, κατ’ αναλογία με τις πανελλήνιες εξετάσεις, το μοντέλο των οποίων ουσιαστικά μεταφέρεται με πρόχειρο τρόπο, 3 και 6 χρόνια νωρίτερα (για το Γυμνάσιο και το Δημοτικό αντιστοίχως), σε μαθητές μικρότερης ηλικίας. Κατά συνέπεια, για την αντιμετώπιση των θεμάτων σε καμιά περίπτωση δεν επαρκούν «Όσα ήδη [οι μαθητές] γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο ή το Γυμνάσιο για την επιτυχή συμμετοχή τους», όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΔΕΠΠΣ και διαφημίζεται από τους υποστηρικτές της διαδικασίας.

3.     Επίσης, σύμφωνα με την υπάρχουσα πληροφόρηση σχετικά με τη διδαχθείσα ύλη στα ΠΠΣ, υπάρχουν προτεινόμενα θέματα που δεν έχουν διδαχτεί επαρκώς σε πάρα πολλά, αν όχι σε όλα τα ΠΠΣ. Ειδικότερα στο Δημοτικό Σχολείο, δεν υπάρχουν ενδοσχολικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς και ο δάσκαλος έχει μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη της διδακτέας ύλης, το πρόβλημα καθίσταται μεγαλύτερο.

4.     Υπάρχουν ακόμα προτεινόμενα θέματα που είχαν ήδη δημοσιευτεί νωρίτερα σε προσωπικoύς ιστοτόπους εκπαιδευτικών. Το γεγονός αυτό εγείρει ζητήματα τόσο ως προς την ποιότητα προετοιμασίας της ΔΕΠΠΣ  όσο και ως προς την επιτυχή προσαρμογή των προτεινόμενων θεμάτων στην υποτιθέμενη ιδιαίτερη και καινοτόμα κατεύθυνση των ΠΠΣ.

5.     Δεν είναι τυχαίο ότι σε χρονικό διάστημα ενός μήνα, μόνο στην Αθήνα, διαφημίζονται στο διαδίκτυο περισσότερα από 6 φροντιστήρια με εξειδίκευση στις εξετάσεις για τα ΠΠΣ. Επισημαίνεται ότι η προβολή τους ακολούθησε αμέσως μετά την ανακοίνωση των εξετάσεων, πριν ακόμα γνωστοποιηθούν τα ενδεικτικά θέματα! Ουδείς, βέβαια γνωρίζει τι συμβαίνει μέχρι στιγμής με τα ιδιαίτερα μαθήματα ή με άλλα λιγότερο διαφημιζόμενα φροντιστήρια.

6.     Επισημαίνεται ότι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας που είχε κατατεθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,  το 2012, για σχετική μελέτη αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής στα ΠΠΣ και τις σχετικές δοκιμασίες, δεν προχώρησε. Έτσι, δεν ήταν εφικτή η κατάλληλη προεργασία για την πραγματοποίηση αξιόπιστων και έγκυρων δοκιμασιών δεξιοτήτων που είχαν εξαγγελθεί για τις ιδιαιτερότητες των ΠΠΣ, -για τις οποίες δοκιμασίες δεξιοτήτων μάλιστα δεν υπάρχει επαρκής πείρα στη χώρα μας.

7.     Ποια είναι τελικά η στόχευση των ΠΠΣ;  Να απευθύνονται σε μαθητές με ένα συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων/δεξιοτήτων και πάνω, το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την ηλικία της Α΄ Γυμνασίου ή της Α΄ Λυκείου; Ή μήπως να συγκροτήσουν μια ελίτ μαθητών, η οποία θα προκύψει μέσα από το φίλτρο της εξέτασης/διαγωνισμού στην Έκτη Δημοτικού και  στην Τρίτη Γυμνασίου; Επισημαίνεται μάλιστα ότι το φίλτρο της εξέτασης/διαγωνισμού προβλέπεται να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά σε σχολεία μικρότερης ζήτησης (με ποσοστό επιτυχίας μεγαλύτερο του 50%), σε σχέση με τα σχολεία μεγαλύτερης ζήτησης (με ποσοστό επιτυχίας της τάξεως του 20%).

8.     Είναι τελικά δημοκρατικό στην εποχή της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της  πολλαπλής ευφυΐας, η σχολική εκπαίδευση, που σημειωτέον δεν έχει μόνο επαγγελματική στόχευση αλλά και ευρύτερο μορφωτικό χαρακτήρα, να εστιάζει κυρίως στο μικρό ποσοστό της ελίτ των μαθητών, με ακαδημαϊκά κριτήρια σε 2-3 κύρια μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες), και όχι στην άνοδο του πήχη για το σύνολο των μαθητών και με ευρύτερα κριτήρια; 

9.     Άραγε είναι εφικτό για τα Σχολεία, μηδέ των ΠΠΣ εξαιρουμένων, να διατηρούν το ίδιο επίπεδο ετοιμότητας των μαθητών - ώστε να ανταποκριθούν στις εν λόγω διαδικασίες – καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, δεδομένων μάλιστα των σημερινών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών;  Ή μήπως τελικά ανοίγει μία κερκόπορτα για την άνθιση της παραπαιδείας μόνο που αυτή τη φορά θα γίνεται σε ευρύτερο πεδίο και χρονική διάρκεια;

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι μέχρι τώρα ενέργειες της ΔΕΠΠΣ επιβεβαιώνουν περίτρανα τις ενστάσεις μας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα ΠΠΣ.
    

Με τιμή,
Τα ΔΣ των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου