Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

Η πρόταση του ΕΠΕΣ του Π.Π.Σ.Π.Α επικαιροποιημένη

 
 
 
 
 
 
Η πρόταση του ΕΠΕΣ του Π.Π.Σ.Π.Α 
με αρ. πρωτ. 5/32-01-2013

Σε απάντηση του εγγράφου σας με αρ. πρωτ. 21/ 21-01-2012, το Ε.Π.Ε.Σ. του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών για το θέμα των εξετάσεων των μαθητών προτείνει τα παρακάτω:
  1. Λόγω του ενιαίου χαρακτήρα του σχολείου μας η εφαρμογή του νόμου να ισχύσει για τους μαθητές που βρίσκονται τώρα στην Α΄ Γυμνασίου και οι οποίοι θα αποφοιτήσουν το Σχ. έτος 2015-2016. Οι μαθητές οι οποίοι είχαν εισαχθεί στο Γυμνάσιο του σχολείου μας πριν την ψήφιση του Νόμου (και σήμερα φοιτούν στη Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Γυμνασίου) να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο χωρίς εξετάσεις.
  1. Η εισαγωγή των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για τη σχολική χρονιά 2013-2014 να πραγματοποιηθεί χωρίς εξετάσεις. Για τις επόμενες σχολικές χρονιές, να συζητηθούν εκτενώς οι προϋποθέσεις εγγραφής των μαθητών του Δημοτικού στο Γυμνάσιο και να ανακοινωθούν εγκαίρως.
Επιπλέον, θεωρούμε ότι το ασαφές πλαίσιο διεξαγωγής των εξετάσεων εξακολουθεί να είναι ασαφές, καθώς δεν έχουν καθορισθεί τα ακόλουθα:
  • Ο τρόπος των εξετάσεων (π.χ. θα είναι τεστ δεξιοτήτων ή εξετάσεις σε διακριτούς κλάδους μαθημάτων, θα είναι ανοικτού τύπου ερωτήσεις ή κλειστού τύπου ερωτήσεις),
  • Οι φορείς οι οποίοι θα διενεργήσουν τις εξετάσεις (θα υπάρχει κεντρικός φορέας ή θε διενεργηθούν απο τη διεύθυνση κάθε σχολείου),
  • Ο χρόνος των εξετάσεων,
  • Οι λεπτομέρειες των εξετάσεων, (π.χ. τι θα γίνεται στην περίπτωση ισοβαθμίας των μαθητών ή ποιοί θα είναι οι βαθμολογητές)
Η εφαρμογή του θεσμού των εξετάσεων στο μέσο της Σχολικής χρονιάς φοβούμαστε ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος έντασης και αναστάτωσης στους μαθητές και στους γονείς και θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου